ΒΙΝΤΕΟΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΔΗΜΟΤΕΣ ΑΣΙΝΗΣΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΛΟΥΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΗΣΗ DRONE ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΙΝΗΣ

Η Δημοτική Ενότητα Ασίνης σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είχε ανά περιοχή τον εξής πληθυσμό:

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button